Värdet av en text

En bild säger mer än tusen ord – men vi behöver bara lägga ett enda ord till bilden för skapa ett budskap som är så starkt att hela världen nås av det över en natt. Vi på Enodios vet hur viktigt det är att välja rätt ord till bilderna.

Den text som ska slå den ouppmärksamme läsaren, någon som bara ögnar igenom webbsidan eller magasinet, måste ha något alldeles extra. Det måste även den text som ska nå den noggranne, sparsmakade läsaren, någon som vet precis vad han eller hon vill ha – och det är här Enodios kommer in.

Du vet vem läsaren är – eller vem du vill nå – och vi skapar kommunikationsvägarna till honom eller henne i dialog med dig. Att diskutera en text med oss handlar lika mycket om att du lär känna dina kunder och att vi tar reda på var de befinner sig, både fysiskt och mentalt, som att sätta exakta formuleringar.

Vi ger dig mer än bara en text: vi ger dig en ny syn på hur din marknad ser på dig.

Enodios i sociala medierFarmartjänst Borås – visar fram organisationens ansikte

När Farmartjänst Borås satte sig i soffan hos oss och pratade ny hemsida utvecklades det till en intressant diskussion om vem som skulle använda hemsidan – och slutligen om hur de som kommer in på sidan uppfattar Farmartjänst och de entreprenörer som utgör detta rikstäckande nätverk av företag.

Efter en kort stund i soffan blev profilen uppenbar: Farmatjänst arbetar med bemanning på ett helt annat sätt än andra företag, med fördelarna förlagda på det personliga planet. Där Manpower skickar en opersonlig "Nisse" kommer Farmartjänst in med stabila, drivna entreprenörer som den som beställer jobbet känner sedan innan. Fördelarna är uppenbara: kortare startsträcka, mer gjort på mindre tid och en trygghet som få andra företag kan erbjuda.

Resultatet av en timma i soffan blev en hemsida där vi lyfter fram de enskilda entreprenörerna. Hur? Jo, genom personliga intervjuer som visar entreprenörerna och där valet av Farmartjänst som leverantör kommer samtidigt som kunden lära känna entreprenörerna på hemsidan. Vi lyfte Farmartjänst största styrka – och lade den längst fram på deras hemsida.